Home

Ieder jaar versturen bedrijven binnen Nederland miljoenen facturen naar de (Rijks)overheid. Uit onderzoek van Deloitte ( uit 2014) is gebleken dat als Nederland overstapt op elektronisch factureren (e-factureren), op termijn jaarlijks 1,2 miljard euro bespaard kan worden. Mede hierom is vanuit de Europese Unie een richtlijn vastgesteld over e-factureren.

Ondernemers en overheidsleveranciers worden geconfronteerd met een verplichting tot het aanleveren van een e-factuur om betaald te krijgen voor de door hen geleverde goederen en/of diensten. Maar voor hen heeft e-factureren nog iets ongrijpbaars. E-factureren wordt als ingewikkeld ervaren. Er is behoefte aan uitleg en ondersteuning op het gebied van e-factureren. De helpdesk speelt hierbij een centrale rol: de juiste antwoorden op de vragen over e-factureren. Leveranciers en ondernemers kunnen met vragen over e-factureren aan de Rijksoverheid terecht bij de helpdesk e-factureren voor:

  • Informatie over de verschillende manieren van e-factureren.
  • Het melden van incidenten in e-factuurketens.
  • Alle andere vragen over e-factureren aan de Rijksoverheid.