Helpdesk e-factureren

Copyright

Tenzij anders is vermeld, is op de inhoud van deze website de Creative Commons zero verklaring (CC0) van toepassing.

Dit houdt in dat iedere vorm van hergebruik van de inhoud van deze site is toegestaan, tenzij bij of in een bepaald onderdeel - bijvoorbeeld een foto of een document - staat aangegeven dat op dat onderdeel een auteursrechtelijke uitzondering van toepassing is.

Op de website Rijksoverheid.nl vindt u meer informatie over copyright.