Het ministerie van Algemene Zaken

U kunt uw vraag aan de helpdesk e-factureren stellen door een e-mail te sturen aan helpdesk-efactureren@minbzk.nl.  De helpdesk e-factureren is telefonisch te bereiken van maandag tot en met vrijdag tussen 09:00 - 17:00 op telefoonnummer 070 758 5666.

Vanaf 1 januari 2019 is deze helpdesk ondergebracht bij RVO.nl. U hoort dan eerst een bandje met de tekst "U bent verbonden met Antwoord voor Bedrijven".

Het ministerie van Buitenlandse Zaken

U kunt uw vraag aan de helpdesk e-factureren stellen door een e-mail te sturen aan helpdesk-efactureren@minbzk.nl.  De helpdesk e-factureren is telefonisch te bereiken van maandag tot en met vrijdag tussen 09:00 - 17:00 op telefoonnummer 070 758 5666.

Vanaf 1 januari 2019 is deze helpdesk ondergebracht bij RVO.nl. U hoort dan eerst een bandje met de tekst "U bent verbonden met Antwoord voor Bedrijven".

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

U kunt uw vraag aan de helpdesk e-factureren stellen door een e-mail te sturen aan helpdesk-efactureren@minbzk.nl.  De helpdesk e-factureren is telefonisch te bereiken van maandag tot en met vrijdag tussen 09:00 - 17:00 op telefoonnummer 070 758 5666.

Vanaf 1 januari 2019 is deze helpdesk ondergebracht bij RVO.nl. U hoort dan eerst een bandje met de tekst "U bent verbonden met Antwoord voor Bedrijven".

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat

U kunt uw vraag aan de helpdesk e-factureren stellen door een e-mail te sturen aan helpdesk-efactureren@minbzk.nl.  De helpdesk e-factureren is telefonisch te bereiken van maandag tot en met vrijdag tussen 09:00 - 17:00 op telefoonnummer 070 758 5666.

Vanaf 1 januari 2019 is deze helpdesk ondergebracht bij RVO.nl. U hoort dan eerst een bandje met de tekst "U bent verbonden met Antwoord voor Bedrijven".

Het ministerie van Financiën

U kunt uw vraag aan de helpdesk e-factureren stellen door een e-mail te sturen aan helpdesk-efactureren@minbzk.nl.  De helpdesk e-factureren is telefonisch te bereiken van maandag tot en met vrijdag tussen 09:00 - 17:00 op telefoonnummer 070 758 5666.

Vanaf 1 januari 2019 is deze helpdesk ondergebracht bij RVO.nl. U hoort dan eerst een bandje met de tekst "U bent verbonden met Antwoord voor Bedrijven".

Belastingdienst

U kunt uw vraag over e-facturen stellen door een e-mail te sturen aan bcaebf@belastingdienst.nl.
De financiële administratie is telefonisch te bereiken op telefoonnummer 06 18600448.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

U kunt uw vraag over e-factureren stellen door een e-mail te sturen aan servicedeskIBI@minienm.nl.
De servicedesk is telefonisch te bereiken op telefoonnummer 070  4561 011.

Rijkswaterstaat

U kunt uw vraag over e-factureren stellen door een e-mail te sturen aan kcc@rws.nl. Het klantencontactcentrum van Rijkswaterstaat is telefonisch te bereiken van maandag tot en met vrijdag tussen 08:00 - 17:00 uur op telefoonnummer 088 - 797 0788.

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

U kunt uw vraag aan de helpdesk e-factureren stellen door een e-mail te sturen aan helpdesk-efactureren@minbzk.nl. De helpdesk e-factureren is telefonisch te bereiken van maandag tot en met vrijdag tussen 09:00 - 17:00 op telefoonnummer 070 758 5666.

Vanaf 1 januari 2019 is deze helpdesk ondergebracht bij RVO.nl. U hoort dan eerst een bandje met de tekst "U bent verbonden met Antwoord voor Bedrijven".

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

U kunt uw vraag aan de helpdesk e-factureren stellen door een e-mail te sturen aan helpdesk-efactureren@minbzk.nl. De helpdesk e-factureren is telefonisch te bereiken van maandag tot en met vrijdag tussen 09:00 - 17:00 op telefoonnummer 070 758 5666.

Vanaf 1 januari 2019 is deze helpdesk ondergebracht bij RVO.nl. U hoort dan eerst een bandje met de tekst "U bent verbonden met Antwoord voor Bedrijven".

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

U kunt uw vraag aan de helpdesk e-factureren stellen door een e-mail te sturen aan helpdesk-efactureren@minbzk.nl. De helpdesk e-factureren is telefonisch te bereiken van maandag tot en met vrijdag tussen 09:00 - 17:00 op telefoonnummer 070 758 5666.

Vanaf 1 januari 2019 is deze helpdesk ondergebracht bij RVO.nl. U hoort dan eerst een bandje met de tekst "U bent verbonden met Antwoord voor Bedrijven".

Het ministerie van Justitie en Veiligheid

Vragen over e-facturen kunt u stellen aan de helpdesk van Justitie en Veiligheid. De contactgegevens van het bestuursdepartement en alle onderliggende Rijksonderdelen vindt u op de website.

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

U kunt uw vraag aan de helpdesk e-factureren stellen door een e-mail te sturen aan helpdesk-efactureren@minbzk.nl. De helpdesk e-factureren is telefonisch te bereiken van maandag tot en met vrijdag tussen 09:00 - 17:00 op telefoonnummer 070 758 5666.

Vanaf 1 januari 2019 is deze helpdesk ondergebracht bij RVO.nl. U hoort dan eerst een bandje met de tekst "U bent verbonden met Antwoord voor Bedrijven".

Het ministerie van Defensie

U kunt uw vraag over e-facturen stellen door een e-mail te sturen aan FABK.Digitale.Facturen@mindef.nl.

Paresto
Vragen over e-facturen voor Paresto kunt u stellen door een e-mail te sturen aan fezinfo.paresto@mindef.nl.

OPS
Vragen over e-facturen voor OPS kunt u stellen door een e-mail te sturen aan opscred@mindef.nl.

1GNC
Vragen over e-facturen voor 1GNC kunt u stellen door een e-mail te sturen aan g8purchasecontracting@1gnc.org.

Digiinkoop
Heeft u vragen over het e-factuurportaal of technische vragen? Deze kunt u stellen door een e-mail te sturen aan FB.Digiinkoop@mindef.nl.