Helpdesk e-factureren

Bijsluiter e-factureren aan de Rijksoverheid: Informatie voor leveranciers

Gaat u een elektronische factuur (e-factuur) sturen aan uw klant/opdrachtgever bij de Rijksoverheid? Wij leggen u in deze bijsluiter graag uit hoe u dat doet.

LET OP: uw klant/opdrachtgever kan aanvullende contractuele afspraken met u maken over e-factureren.

Bent u verplicht om e-facturen te sturen?

Ja. De Rijksoverheid heeft e-factureren voor alle opdrachten, bestellingen en contracten verplicht gesteld.

Wat is een e-factuur?

Een e-factuur ziet er uit als een gewone factuur, maar bevat ook codes. Deze codes zijn op een vaste manier gestructureerd, waardoor de factuur direct verwerkt kan worden in de administratie van de opdrachtgever/klant.

NB: een pdf is geen e-factuur.

Hoe kan ik een e-factuur versturen?

Een e-factuur versturen aan de Rijksoverheid kan op de volgende manieren:

  • via een boekhoudprogramma met Peppol
  • via een koppeling door een Peppol-serviceprovider
  • via het Leveranciersportaal van de Rijksoverheid

Welke manier het beste bij u past, is afhankelijk van uw situatie. Op deze website leest u er meer over.

Waaraan moet mijn e-factuur voldoen?

Om een e-factuur te kunnen verwerken is het belangrijk dat de juiste gegevens correct zijn ingevoerd.
Op logius.nl vindt u welke gegevens een e-factuur aan de Rijksoverheid bevat. Denk hierbij bijvoorbeeld aan:

  • Ordernummer/referentie (noteert u in het OrderReference veld)
  • Organisatie-identificatienummer (OIN). Weet u niet welk OIN u moet gebruiken op uw e-factuur? Vraag dit dan aan uw opdrachtgever.

Verder kunt u ook de factuureisen van de Belastingdienst raadplegen.

Let op!

Onjuiste (bijvoorbeeld onvolledige) facturen worden niet in behandeling genomen en dus niet betaald. Als uw factuur niet helemaal klopt, krijgt u een foutmelding in uw facturatiesysteem of een melding via e-mail.

Heeft u vragen over e-factureren aan de Rijksoverheid?

Neem dan contact op met de helpdesk e-factureren.

Heeft u andere vragen?

Bijvoorbeeld over status van de betaling, het ordernummer of andere inhoudelijke vragen over de factuur? Uw opdrachtgever/klant helpt u verder.

Voor vragen over boekhoudprogramma’s (bijvoorbeeld inlogproblemen of technische vragen) gaat u te rade bij de leverancier.

Wet- en regelgeving

De verplichting om te e-factureren komt voort uit een Europese richtlijn uit 2014. Deze richtlijn is omgezet in Nederlandse wetgeving.

Download bijsluiter

U kunt de informatie van deze pagina ook downloaden: