Animatie: Verschillende mogelijkheden van e-factureren

NB: in deze video wordt een aantal keren het netwerk van Simplerinvoicing genoemd. Dat netwerk heet nu Peppol. De taken van de stichting Simplerinvoicing zijn overgegaan naar de Nederlandse Peppolautoriteit (NPa).

De video wordt nog aangepast aan de huidige situatie.

Animatie: Verschillende mogelijkheden van e-factureren

Zo verstuurt u e-facturen naar de Rijksoverheid.

Ondernemers die goederen of diensten aan de Rijksoverheid leveren en een e-factuur willen sturen, kunnen dat op verschillende manieren doen.
Bijvoorbeeld direct vanuit uw softwarepakket.
Veel softwarepakketten hebben de mogelijkheid om de factuur direct vanuit het programma te sturen via Simplerinvoicing.
Simplerinvoicing is een netwerk tussen verzenders en ontvangers van e-facturen.
U kunt er ook andere overheidsorganisaties en het bedrijfsleven mee bereiken.
Vraag bij uw softwareleverancier wat de mogelijkheden zijn.
Het kan zijn dat u er een extra module voor moet aanschaffen.
Een andere manier om e-facturen te sturen vanuit uw softwarepakket, is met behulp van een pakketonafhankelijke serviceprovider.
U sluit een contract met de serviceprovider en deze zal uw softwarepakket dan aansluiten op Simplerinvoicing.
Kijk voor de keuzemogelijkheden van de serviceproviders op Simplerinvoicing.
Een derde manier om e-facturen te sturen is via één van de factuurportalen van Simplerinvoicing.
U vult uw factuurgegevens in en het portaal zorgt voor de verzending.
U kunt hiermee e-facturen sturen naar alle organisaties die aangesloten zijn op Simplerinvoicing.
Dat is de gehele Rijksoverheid en het merendeel van de lagere overheden.
Als u niet zo vaak e-facturen naar de Rijksoverheid stuurt, kunt u gebruik maken van het e-factuurportaal van de Rijksoverheid.
U registreert zich en na toekenning van een account kunt u e-facturen sturen naar de Rijksoverheid.
Let op: u kunt via dit portaal dus alleen e-facturen naar de Rijksoverheid sturen.
Welke manier het beste bij uw organisatie en situatie past, hangt ondermeer af van de grootte van de organisatie, hoeveel facturen u jaarlijks naar de overheid stuurt, en hoe u gewend bent om facturen aan te maken en te versturen.
Als u meer wilt weten, check dan de e-Factuurwijzer.