E-factureren

Een elektronische factuur (e-factuur) is een gestructureerd, digitaal bestand (maar geen pdf) waarbij alle gegevens altijd op een vaste plek in het bestand staan en hun eigen betekenis hebben. Bij e-factureren (elektronisch factureren) kan een e-factuur vanuit het ene geautomatiseerde systeem elektronisch worden verwerkt in het andere systeem.

Vanuit een softwarepakket

U kunt gebruik maken van een softwarepakket voor het aanmaken van een factuur. Voor het verzenden van een e-factuur kunt u de leverancier van uw softwarepakket vragen of het mogelijk is via uw softwarepakket e-facturen te versturen via Simplerinvoicing. Wellicht is de aanschaf van een extra module noodzakelijk. Simplerinvoicing is een netwerk van dienstverleners met koppelingen tussen verzenders en ontvangers van e-facturen. Via dit netwerk kunnen ook andere overheidsorganisaties en het bedrijfsleven bereikt worden.

Vanuit een softwarepakket met behulp van een serviceprovider

U kunt een contract sluiten met een pakketonafhankelijke serviceprovider. Deze zal zorgen voor een aansluiting van uw softwarepakket op Simplerinvoicing. Tevens bieden deze serviceproviders diverse aanvullende diensten. Zie voor de keuzemogelijkheden van de serviceproviders op Simplerinvoicing.

E-factuurportaal Simplerinvoicing

U kunt gebruik maken van een e-factuurportaal van 1 van de serviceproviders van Simplerinvoicing. Hiermee kunt u een e-factuur versturen naar alle organisaties die aangesloten zijn op Simplerinvoicing. Dat is in ieder geval de gehele Rijksoverheid en de meeste lagere overheden. Op Simplerinvoicing leest u de keuzemogelijkheden van de serviceproviders. Met behulp van een e-factuurportaal vult u uw factuurgegevens in en zorgt het portaal voor verzending van een e-factuur.

E-factuurportaal Rijksoverheid

U kunt gebruik maken van het e-factuurportaal van de Rijksoverheid (indien u niet veel facturen verstuurt naar de Rijksoverheid). Deze kunt u alleen gebruiken om e-facturen te sturen naar de Rijksoverheid. U dient zich te registreren via het e-factuurportaal van DigiInkoop.

In de animatie 'Verschillende mogelijkheden van e-factureren' wordt ingegaan op bovenstaande mogelijkheden.

Meer informatie

  • Bekijk de animatie 'Wat is een e-factuur' om een goed beeld te krijgen bij bovenstaande uitleg.
  • De e-Factuurwijzer (online adviestool) geeft aan welke manier voor de ondernemer het beste is om te e-factureren aan de Rijksoverheid. De verschillende mogelijkheden om te e-factureren worden hieronder uitgelegd.
  • Op de website digitaleoverheid.nl leest u meer over de achtergronden en beleid rond elektronisch factureren.