Helpdesk e-factureren

Contactinformatie Leveranciersportaal en Digipoort

Heeft u met uw opdrachtgever/klant afgesproken om aan te sluiten op Digipoort of Leveranciersportaal Rijksinkopen? Neem dan, afhankelijk van uw opdrachtgever, contact op met 1 van de organisaties hieronder.

Is uw opdrachtgever 1 van de ministeries hieronder: 

  • Defensie
  • Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
  • Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
  • Financiën
  • Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (inclusief agentschappen)

Neem dan contact op met:

Rijksinkoopsamenwerking (RIS) | Functioneel Beheer Leveranciersportaal
E-mail: contact.ris@rijksoverheid.nl
Telefoon: 070 - 7585678

Is uw opdrachtgever Rijkswaterstaat of een ander onderdeel van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat:

Rijkswaterstaat (ministerie van Infrastructuur en Waterstaat):
Contactgegevens Klantencontactcentrum (KCC) Rijkswaterstaat
E-mail: kcc@rws.nl
Telefoon: 088 - 797 0788 optie 2 Elektronisch Bestellen en Factureren (EBF)

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (ANVS, BSK, ILT, KNMI, NEA, PBL):
Servicedesk IBI IenW
E-mail: servicedeskIBI@minienw.nl
Telefoon: 070- 456 1011