Wat is Peppol en wat is de Nederlandse Peppolautoriteit?

Peppol is een internationale digitale infrastructuur en afsprakenstelsel. De Nederlandse Peppolautoriteit (NPa) is in Nederland de toezichthouder op Peppol.

Met Peppol kunnen grote en kleine bedrijven, overheden en andere organisaties op eenvoudige wijze gegevens elektronisch uitwisselen. Op dit moment is Peppol met name gericht op gegevens binnen het inkoopdomein, zoals de elektronische factuur (e-factuur) en de elektronische order (e-order). De Nederlandse Peppolautoriteit (NPa) is in Nederland de toezichthouder op Peppol. Met Peppol kunnen administratieve zakelijke processen in Nederland en Europa (en daarbuiten) efficiënter worden ingericht. Dit brengt veel voordelen met zich mee, variërend van lagere kosten en snellere uitbetaling tot verduurzaming.