Waarvoor kan ik bij de helpdesk e-factureren terecht?

Leveranciers en ondernemers kunnen met vragen over e-factureren aan de Rijksoverheid terecht bij de helpdesk e-factureren voor:

  • Informatie over de verschillende manieren van e-factureren.
  • Het melden van incidenten in e-factuurketens.
  • Alle andere vragen over e-factureren aan de Rijksoverheid.