E-factuurgegevens invoeren

Om e-facturen te kunnen verwerken is het belangrijk dat alle verplichte factuurgegevens correct zijn ingevoerd. Deze gegevens ontvangt u van uw opdrachtgever. 

Voor e-facturen aan de Rijksoverheid gelden de eisen zoals opgenomen in de Handreiking basisfactuur Rijk van Logius. In deze handreiking vindt u een overzicht van de factuurgegevens die door de Rijksoverheid minimaal verplicht zijn. Neem contact op met uw opdrachtgever als u niet alle Basisfactuur Rijk-gegevens heeft ontvangen.

De Belastingdienst maakt geen onderscheid tussen e-facturen en standaard-facturen. Dezelfde factuureisen zijn van toepassing

OIN

Voor het adresseren en identificeren van onderdelen van de Rijksoverheid wordt gebruik gemaakt van een Organisatie-identificatienummer (OIN). Een OIN is een uniek nummer en ontvangt u bij uw opdrachtbevestiging.

Hier vindt u een volledig overzicht van de OIN’s

Belangrijke gegevens om goed in te vullen zijn in ieder geval:

  • het order-, referentie-/verplichtingennummer;
  • uw e-mailadres (op dit e-mailadres ontvangt u een mail als er problemen zijn met uw factuur);
  • een exacte invoer van het ordernummer en OIN, zoals vermeld op de opdrachtbevestiging. (Let op: voorkom spaties en bijvoorbeeld ongevraagde voorvoegsels als ‘PO’ of ‘OIN’.)

Missen er verplichte gegevens? Of zijn er incorrecte gegevens? Dan zal de factuur worden afgekeurd. Dan moet u dit aanpassen en de factuur opnieuw verzenden. De reden van afwijzing wordt gemaild naar het e-mailadres dat u heeft ingevuld (bij uw leveranciersgegevens in de e-factuur). Zorg daarom altijd voor een correct mailadres.

Ondersteuning nodig?

Heeft u nog verdere vragen? Neem dan contact op met de helpdesk e-factureren.