Wat is het belang van e-factureren?

E-factureren levert voordelen op voor alle factuurstromen tussen handelspartners onderling, maar ook tussen ondernemers en overheden. Nederland kan niet achterblijven bij de groei van e-factureren die momenteel in Europa plaatsvindt. Uit onderzoek van Deloitte (uit 2014) is gebleken dat als Nederland overstapt op elektronisch factureren (e-factureren), op termijn jaarlijks 1,2 miljard euro bespaard kan worden. Mede hierom is vanuit de Europese Unie een richtlijn vastgesteld over e-factureren.

Ondernemers en overheidsleveranciers worden geconfronteerd met een verplichting tot het aanleveren van een e-factuur om betaald te krijgen voor de door hen geleverde goederen en/of diensten.