Onderzoek naar de bestrijding van lange betaaltermijnen

Onderzoek naar welke maatregelen het mkb, naast het aanscherpen van wetgeving, kunnen helpen om tijdige betalingen te bevorderen.

Door Sigra Consulting in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.