Handreiking basisfactuur Rijk - Voor leveranciers van de Rijksoverheid die e-facturen sturen

In deze handreiking van Logius staat hoe en welke gegevens er in een basis-e-factuur moeten staan (versie oktober 2020).