BZK gaat toezien op infrastructuur e-factureren

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) neemt het beheer en toezicht op de infrastructuur voor e-facturatie (en daarmee de rol van Peppol-autoriteit) per 1 oktober 2020 op zich.

peppol logo

Uit onderzoek is gebleken dat het publiek belang van een veilige en betrouwbare infrastructuur voor e-facturatie een grotere en actievere rol van de overheid vraagt.

De overheid is door de Europese regelgeving en de Nederlandse Aanbestedingswet verplicht om e-facturen te kunnen ontvangen en verwerken. De overheid voldoet aan deze verplichting door te zijn aangesloten op Peppol, de digitale infrastructuur die het mogelijk maakt om e-facturen met elkaar uit te kunnen wisselen.

Veilige en betrouwbare infrastructuur

Om te kunnen garanderen dat de Nederlandse overheid ook in de toekomst is verzekerd van een veilige en betrouwbare digitale infrastructuur voor e-facturatie, neemt het ministerie van BZK de rol van Peppol-autoriteit over van stichting Simplerinvoicing.

Het ministerie van BZK en de Simplerinvoicing zorgen ervoor dat gedurende de overdracht van de Peppol-autoriteit de digitale infrastructuur beschikbaar blijft voor bedrijven en overheden om e-facturen te versturen en te ontvangen.

Wat is Peppol?

Peppol is een gestandaardiseerde digitale uitwisselingsinfrastructuur om elektronische facturen te kunnen verzenden en ontvangen. Peppol is geen op zichzelf staande technische voorziening of softwareprogramma. In plaats daarvan wordt de Peppol-infrastructuur geleverd door meerdere toegelaten serviceproviders in een netwerk. Deze serviceproviders werken samen in een stelsel volgens gezamenlijke afspraken: het Afsprakenstelsel Peppol.

De Nederlandse Peppol-autoriteit ziet erop toe dat de toegelaten deelnemers zich houden aan de gezamenlijke afspraken over de veiligheid, betrouwbaarheid en interoperabiliteit van de digitale infrastructuur.