Elektronisch factureren optimaliseert en versnelt betaalprocessen

Het kabinet werkt aan een wetsvoorstel om de betaaltermijn van het grootbedrijf aan het midden- en kleinbedrijf (mkb) verkorten. Aanleiding is de gestegen termijn waarin grote bedrijven hun rekeningen aan het mkb betalen.

eurobiljetten
©Rijksoverheid

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat liet onderzoeken wat de effecten van de huidige wetgeving en de verwachte effecten van de voorgestelde aanscherping zijn. Er werd ook gekeken naar mogelijkheden om de betalingstermijn te verkorten zonder extra wetgeving.

Ontwikkelingen versnellen

"Een deel van het probleem betaalachterstanden ontstaat doordat mkb-ondernemers zelf laat, onjuist of onvolledig (kunnen) factureren. Het gevolg is vertraging in het betaalproces en late betalingen. Daarnaast zijn er diverse ontwikkelingen, zoals e-factureren, die betaalprocessen optimaliseren en versnellen. Door hier meer aandacht aan te besteden zijn deze technologische ontwikkelingen (die de overheid al toepast) te versnellen", aldus het onderzoek.

In de praktijk blijkt dat facturen van leveranciers van de rijksoverheid die hun rekening elektronisch indienen, sneller worden verwerkt én betaald.